Új Egyenlőség Alapítvány

Az Új Egyenlőség Alapítvány célja a társadalmi kultúra fejlesztése érdekében kutató, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység szervezése és támogatása.

Az Alapítvány tudományos műhelyek létrehozásával törekszik jelentős társadalmi kérdések megfogalmazására és megvitatására. A társadalomkutatások eredményeit, elemzéseit „Új Egyenlőség” címen kiadott társadalomelméleti online magazin rendszeres megjelentetésével publikálja.

Az Alapítvány feladatának tekinti, hogy a magyar társadalom szempontjából fontos, nagy horderejű kérdések (így a Szociális Demokrácia Programjának) megvitatására nyilvános, szélesebb közönséghez eljutó előadásokat, fórumokat, beszélgetéseket, klubokat szervezzen.