ÚJ EGYENLŐSÉG ALAPÍTVÁNY

Az Új Egyenlőség Alapítvány célja a társadalmi kultúra fejlesztése érdekében kutató, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység szervezése és támogatása.

Az Alapítvány tudományos műhelyek létrehozásával törekszik jelentős társadalmi kérdések megfogalmazására és megvitatására. A társadalomkutatások eredményeit, elemzéseit „Új Egyenlőség” címen kiadott társadalomelméleti online magazin rendszeres megjelentetésével publikálja.

Az Alapítvány feladatának tekinti magyar társadalom szempontjából fontos, nagy horderejű kérdések megvitatására nyilvános, szélesebb közönséghez eljutó előadásokat, fórumokat, beszélgetéseket, klubokat szervezzen.